• סוג הנכס: מרפאה
  • בניין בוטיק חדש
  • יישוב: תל אביב- יפו
  • כתובת: חיים הזז 16
  • יחידה 118
  • קומה: 1
  • חדרים: חדר המתנה וחדר קליניקה
  • חניה: 1
פתוח להצעות תאריך עדכון 15.01.24

הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.
על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הבעלים לא ישלמו דמי תיווך.

נכסים נוספים

פתוח להצעות

דירת מגורים 2.5 חדרים- ברחוב השלושה 23 פתח תקווה

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים- ברחוב השלושה 23 פתח תקווה.
למכירה
נמכר

דירת 2 חדרים ברחוב בן הלל 15 מרכז העיר ירושלים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים- ברחוב בן הלל 15 מרכז העיר ירושלים. מועד אחרון להציע הצעות 28.3.2024 בשעה 14:00.
למכירה
פתוח להצעות

דירת מגורים 3 חדרים- ברחוב טרומפלדור 48 דירה 13 לב העיר תל אביב

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים- ברחוב טרומפלדור 48 לב העיר תל אביב
למכירה
דילוג לתוכן